Ενημέρωση για τι υπεραριθμίες της Μαρίας Γιαννουλή

Γιαννουλή Μαρία
Πρόεδρος ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Ενημέρωση περί υπεραριθμιών

Την 28η Μαΐου 2022 στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ Μαγνησίας ανακοινώθηκε η έναρξη των υπηρεσιακών μεταβολών.

Η 1η φάση των υπηρεσιακών μεταβολών περιλαμβάνει:

Την ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των οργανικών κενών ανά ειδικότητα – κλάδο και ανά σχολική μονάδα καθώς και

Την υποβολή αίτησης για ρύθμιση της υπεραριθμίας του εκπαιδευτικού εφόσον βεβαίως το επιθυμεί.

Η παρούσα φάση διαρκεί από 29/05/2022 έως και την Τετάρτη 01/06/2022.

Επειδή 1η φάση, εκείνης της υπεραριθμίας, έχει ιδιαιτερότητες και κατά τη διάρκειά της ανακύπτουν απορίες σας στέλνω αναλυτικό οδηγό σχετικά με αυτές δηλαδή τις υπεραριθμίες.

Αναλυτικότατο και περιεκτικότατο άρθρο, του αιρετού Παπαχρήστου Βασίλη από Σέρρες, περί υπεραριθμιών στον υπερσύνδεσμο:

Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών στην Δ.Ε. (fresh-education.gr)