Για τις υπεραριθμίες στη ΔΔΕ Μαγνησίας Σταύρου Κατσούρα

Για τις υπεραριθμίες στη ΔΔΕ Μαγνησίας, 2022

Ενημέρωση του πρώην Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Κατσούρα Σταύρου

(Αντιπροέδρου της ΕΛΜΕ, εκλεγμένου με την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση)

Ανακοινώθηκε (ΔΔΕ) ο πίνακας κενών και πλεονασμάτων σε ώρες για άρση υπεραριθμίας. Ο πίνακας παρατύπως δεν προσδιορίζει τις υπεραριθμίες ανά σχολείο, ούτε ορίζει τα κενά ανά σχολείο, αλλά αναγράφει μόνο τα + και - σε ώρες. Δυστυχώς ο ακριβής ορισμός της υπεραριθμίας και του κενού ως προς τις ώρες, δεν προβλέπονται από νόμο, αλλά από σειρά παλιών αντιφατικών εγκυκλίων και αποφάσεων των ΠΥΣΔΕ, γεγονός που αφήνει περιθώριο αυθαιρεσίας. Επίσης προδήλως παράτυπη είναι η ασφυκτική προθεσμία για δήλωση άρσης υπεραθμίας, από το βράδυ του Σαββάτου 28/5 έως την Τετάρτη 1/6. Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η σχετική διάταξη του πδ 50/1996 και 100/1997, που ορίζει στο άρθρο 14 παρ. 3α: «α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.» Και στη συνέχεια ορίζεται και νέα προθεσμία 10 ημερών σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου: «4.Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.»

Από τον πίνακα της ΔΔΕ λείπουν οι όμορες ομάδες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερωθούν για το ποια σχολεία συναποτελούν όμορες ομάδες με την ομάδα σχολείου τους. Το σημαντικότερο, λείπουν τα 4 σχολεία που χαρακτηρίσθηκαν (χωρίς αίτηση τους) ως Πρότυπα και Πειραματικά, οι οργανικές θέσεις των οποίων καταργήθηκαν. Οι 90 περίπου οργανικές θέσεις που καταργήθηκαν και που λείπουν από βελτιώσεις – μεταθέσεις είναι ένα από τα «δώρα» που έκανε η Κυβέρνηση και ειδικά η υφυπουργός παιδείας στους εκπαιδευτικούς της Μαγνησίας, κυρίως σε όσους/ όσες επιθυμούν μετάθεση – βελτίωση σε σχολεία του Βόλου. Είναι επίσης το «δώρο» της διοίκησης, μερίδας τοπικών ΜΜΕ αλλά και της ΔΑΚΕ στην ΕΛΜΕ που αξιοποιώντας τον εγκλεισμό του κορωνοϊού και τη νοοτροπία του ρουσφετολογικού ατομισμού, συσκότισαν τις συνέπειες καταφέρνοντας να μην υπάρξει αποφασιστική αντίδραση.

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική στα πρότυπα - πειραματικά και δεν πήραν πέρυσι νέα οργανική, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση άρσης υπεραθμίας, συγκρινόμενοι με τους άλλους υπεράριθμους.

Κανονικά (σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ τα χρόνια που υπήρχαν αιρετοί και είχαμε κατορθώσει να υπάρχουν σαφείς κανόνες) το κενό ορίζεται ως έλλειμμα (-) τουλάχιστον 12 ωρών στην ειδικότητα και ειδικά στον κλάδο ΠΕ04 συνολικά στον κλάδο. Παράδειγμα: στο 5ο Γυμνάσιο, το -14 στο ΠΕ02 είναι κενό, αλλά το -10 στο ΠΕ03 δεν είναι κενό. Η υπεραριθμία ορίζεται ως πλεόνασμα 12 ωρών και άνω. Για παράδειγμα, το +14 συνολικά στον κλάδο ΠΕ 04 στο 8ο ΓΕΛ είναι υπεραριθμία, ενώ το + 10 στο ΠΕ07 στο 5ο Γυμνάσιο δεν είναι υπεραριθμία.

ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΔ 50/96 ΚΑΙ 100/97

  • Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις για να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι για την ίδια υπεραριθμία , ως υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
  • Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Προσοχή. Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που είχε τοποθετηθεί ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας), αυτός δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

  • Να μην κάνει τίποτα. Η οργανική του θέση δεν χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.
  • Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή σε όμορη ομάδα. Οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους
  • σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και
  • όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

Εκπαιδευτικός που έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος και τοποθετηθεί με τις ανωτέρω διαδικασίες σε νέα οργανική θέση, δεν χρειάζεται να υπηρετήσει εκ νέου την οργανική του θέση για να ζητήσει μετάθεση

Όποιος εκπαιδευτικός έχει κριθεί υπεράριθμος αλλά δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη) μπορεί να κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης στα εναπομείναντα κενά, που συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης. Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει, εφόσον είχε κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση. Αμέσως μετά τη ρύθμιση υπεραριθμιών θα ανακοινωθούν τα εναπομείναντα κενά για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Κάνουμε έκκληση στις Διευθύνσεις των σχολείων και όλους τους συναδέλφους να ενημερώσουν τους συναδέλφους που ενδεχομένως έχουν συμφέρον να ζητήσουν άρση υπεραριθμίας. Οι προθεσμίες της ΔΔΕ είναι παράτυπες αλλά αν χαθούν, μπορεί κάποιος να διεκδικήσει το δίκιο του, μόνο μετά από δικαστικό αγώνα.

Επιτέλους το πλήρως διορισμένο ΠΥΣΔΕ (για πρώτη φορά μετά τη χούντα) ας σταματήσει να παραβιάζει τη νομοθεσία, και όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους συναδέλφους με αξιοπρέπεια, ας παραιτηθούν. Δεν πάει άλλο………

ΟΙ συνάδελφοι που έχουν ερωτήματα ή ενστάσεις, ας μη διστάσουν να απευθυνθούν στην ΕΛΜΕ και άμεσα στο τηλ μου 6976654501