# Παρατάξεις
1 ΔΑΚΕ Καθηγητών
2 Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας
3 Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
4 Όλοι Μαζί