# Παρατάξεις
1 ΔΑΚΕ Καθηγητών Μαγνησίας
2 Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας
3 Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Μαγνησίας