Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας απευθύνεται σε 2100 περίπου καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της νησιωτικής και χερσαίας Μαγνησίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας (Επικοινωνία)

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας είναι επτά (7) και εκλέγονται σε ετήσια βάση σε εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε Άνοιξη.

Μετά τις εκλογές τα εκλεγμένα μέλη συγκροτούν το ΔΣ σε Σώμα (εκλέγουν Πρόεδρο, Γραμματέα, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα).

Για τη διετία 2022-2024 τα μέλη του ΔΣ είναι:

Μαρία Γιαννουλή - Πρόεδρος

Δέσποινα Νάνου - Γ. Γραμματέας

Σταύρος Κατσούρας - Αντιπρόεδρος

Αποστόλης Ζάντζος - Ταμίας

Μαρία Σταυραντώνη - Οργ. Γραμματέας

Χρήστος Αργύρης - Μέλος

Ιωάννης Τσοκανάκης - Μέλος

Οι Αιρετοί στο ΠΥΣΔΕ της Μαγνησίας (Επικοινωνία)

Για τα έτη 2022 & 2024 οι Αιρετοί μας εκπρόσωποι στο ΠΥΣΔΕ είναι οι:

---------

---------

Οι αναπληρωτές Αιρετοί είναι οι:

-----

-----