Οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) χαιρετίζουν τους δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πλήρη συνείδηση του Παιδαγωγικού και Κοινωνικού τους ρόλου έδωσαν και θα συνεχίσουν να δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη για τη στήριξη των μαθητών/-τριών και την προστασία της Δημόσιας εκπαίδευσης.

Επωμίστηκαν για μια ακόμη φορά το βάρος της υπεράσπισης του δικαιώματος όλων χωρίς εξαιρέσεις να απολαύουν το πανανθρώπινο αγαθό της εκπαίδευσης και της γνώσης. Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να αποδώσουμε στους συναδέλφους της πληροφορικής που κάτω από φοβερά αντίξοες συνθήκες με τις γνώσεις και με αποκλειστικά δικά τους μέσα προσπάθησαν να καλύψουν τις αδυναμίες και τις ελλείψεις των πληροφοριακών συστημάτων που παρείχε το Υπουργείο Παιδείας και να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-τριες αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς των υπολοίπων ειδικοτήτων. Διευκρινίζουμε ότι η επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες όλα αυτά τα χρόνια δεν αφορούσε όλες τις ειδικότητες ούτε οι προσφερόμενες θέσεις επαρκούσαν για όλους/-ες τους συναδέλφους και αφορούσε κυρίως λογισμικά τα οποία αξιοποιούνταν συμπληρωματικά στη δια ζώσης διδασκαλία στην οποία, ορθώς, ήταν και είναι προσανατολισμένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (συνεκ-31-3-2020.pdf)συνεκ-31-3-2020.pdf0 kB