Σχόλιο για τη συμμετοχή στελεχών της ΔΑΚΕ και της ΑΡΚ-ΣΥΡΙΖΑ, μελών του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, στις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων

Σχόλιο για τη συμμετοχή στελεχών της ΔΑΚΕ και της ΑΡΚ-ΣΥΡΙΖΑ, μελών του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, στις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων

Με απόφαση της (Αρ. Πρωτ.4713 -7-6-2021) η ΔΔΕ Μαγνησίας ανακοίνωσε τις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021.

Στην απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τρία μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας προερχόμενα από τις παρατάξεις της ΔΑΚΕ (2) και της ΑΡΚ-ΣΥΡΙΖΑ (1) σαν συνέχεια της προ εικοσαημέρου σχετική συζήτησης σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. Εκεί οι εκπρόσωποι των παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματολόγησαν υπέρ του αναφαίρετου δικαιώματος τους να συμμετάσχουν στις ΛΕΕ.

Και ω του θαύματος, η διοίκηση τους άκουσε!!!

Μόνο που μένει να αποσαφηνιστούν δυο-τρεις μικρές λεπτομέρειες.

  1. Αφού με βάση την προκήρυξη η επιλογή γίνεται με κριτήριο την αρχαιότητα και την εναλλαγή, οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ πληρούσαν τις προϋποθέσεις; Δηλαδή δεν υπήρξαν αρχαιότεροι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που δεν συμπεριλήφθησαν στις ΛΕΕ σαν τακτικά μέλη ή που παραλείφτηκαν για χάρη τους;
  2. Μήπως ο ορισμός τους έγινε λόγω της προνομιακής τους σχέσης με τη διοίκηση, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής δραστηριότητας τους, δυνατότητα που δεν υπάρχει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς;
  3. Τι είδους συνδικαλιστικό έλεγχο υπέρ των εκπαιδευτικών ασκούν ή θα ασκήσουν οι συγκεκριμένες παρατάξεις στη διοίκηση, όταν επιζητούν και αποδέχονται απ’ αυτή τον ορισμό τους σε καλά αμειβόμενες επιτροπές;

Συνάδελφοι/σσες η ανάγκη για συνδικαλιστική δράση που δεν θα εξαρτάται από επιλογές της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας χωρίς κρυφούς διαύλους επικοινωνίας είναι αδήριτη.

Η ώρα που θα βγάλουμε συμπεράσματα και θα αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας, έχει έρθει!

Βόλος, 10-6-2021