Γενική Συνέλευση ΕΛΜΕ Μαγνησίας Τετάρτη 17/2 6μ.μ.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17/2, 6.μ.μ. με θέμα

Ενέργειες - βήματα για την υλοποίηση της απόφασης της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»

Η συνέλευση θα γίνει μέσω webex στη διεύθυνση:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/assarafi

για το ΔΣ

Γιαννουλή Μαρία Τσιρέπας Παντελής