ΕΛΜΕ Μαγνησίας - Σχετικά με τους «μη παρακολουθούντες» μαθητές των ΕΠΑΛ

5/2/2021

Σχετικά με τους «μη παρακολουθούντες» μαθητές των ΕΠΑΛ

Την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται το Α΄ τετράμηνο για όλα τα σχολεία της χώρας. Η Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120), όπως συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο του πρ. Υφυπουργού Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη 14184/Δ4/26-01-2018, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Στην ειδικήπράξη του Συλλόγου των Διδασκόντωνκάθε Α’ τετραμήνου, εφόσονέχειδιαπιστωθείότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριαςείναιμεγαλύτεροαπό τον αριθμόαπουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτησηανεπαρκή, ο/η μαθητής/τριαχαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεταιυπόψηα) στα αριθμητικάδεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμότμημάτων για το επόμενοσχολικόέτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών. (Υ.Α. 103539/Δ4/24-06-2016 Β ́ 2081)».

Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, τα ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε μια νέα απειλή. Η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου θα φέρει αντιμέτωπα τα ΕΠΑΛ με ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων και ειδικοτήτων στα μέσα της χρονιάς.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και το ενδεχόμενο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων και τομέων θα σημάνει μοιραία την βίαιη ανακατανομή ακόμα και εκδίωξη μαθητών από το σχολείο που φοιτούν, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Ταυτόχρονα, η νέα μείωση των τμημάτων θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τέλος, θα δημιουργήσει υποχρεωτικά και νέο κύμα εκτοπίσεων και μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν το πολύπαθο ωράριό τους.

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, σύμφωνα και με την απόφαση της ΟΛΜΕ, καλεί:

  • Τη Διοίκηση να μην προχωρήσει στην εφαρμογή της, που θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές των ΕΠΑΛ και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά.Πόσω μάλλον φέτος, που οι μαθητές βιώνουν τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ένεκα της πανδημίας.

Τους συλλόγους διδασκόντων να μην προχωρήσουν στη σύνταξη της ειδικής πράξης για τον χαρακτηρισμό των μη παρακολουθούντων μαθητών. Σε καμιά περίπτωση να μην δεχτούν τροποποίηση της ανάθεσης μαθημάτων και της κατανομής ωρών στη μέση της σχολική χρονιάς. Οι σύλλογοι διδασκόντων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να προχωρήσουν στον χαρακτηρισμό φοίτησης στο τέλος της χρονιάς και ταυτόχρονα να αναθέσουν μαθήματα και κατανομή ωρών στους καθηγητές του σχολείου.