ΕΛΜΕ ΠΡΟΣ ΔΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΩΔΙΑ / ΟΛΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΕΦ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σε συνέχεια της από 23/10/2020 παράστασης, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανάκληση της πράξης ανακήρυξης υποψήφιων συνδυασμών «Αγωνιστική -«Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ)», «Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας», «ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ» , καθώς, με τα υπ' αριθμ. 11809/21-10, 11934/23-10, 11933 έγγραφα, απέσυραν τους υποβληθέντες πίνακες υποψηφίων και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω συνδυασμών έχουν ήδη ανακαλέσει την αίτηση συμμετοχής τους στις επικείμενες εκλογές.

Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 και 36 παρ. 3 του π.δ. 1/2003 (Α΄1), για την ανακήρυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών απαιτείται αίτησή τους και, στην συνέχεια, υποβολή των σχετικών πινάκων αρμοδίως. Συνεπώς, η δήλωση βούλησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού, η οποία ενσωματώνεται στην αίτησή του για συμμετοχή στις εκλογές, συνιστά απαραίτητο και αναγκαίο όρο έκδοσης της πράξης ανακήρυξης υποψηφίων και στην περίπτωση που ο όρος αυτός εκλείψει, όπως εν προκειμένω, η πράξη ανακήρυξης καθίσταται ανακλητέα: α) λόγω επιγενόμενης απώλειας του νομίμου ερείσματός της, β) λόγω μεταβολής του νομικού και πραγματικού καθεστώτος εκδόσεώς της (η πράξη ανακήρυξης εξεδόθη υπό το καθεστώς της με αρ. αρ.Φ350/33/124050/Ε3/18.9.2020 υπουργικής απόφασης περί προκήρυξης εκλογών με δια ζώσης ψηφοφορία, που εκ των υστέρων αντικαταστάθηκε από την με αρ. αρ.Φ.350/51/139940/Ε3 υπουργική απόφαση περί διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) και γ) λόγω του ότι επιγενομένως έχει καταστεί αντίθετη στην αρνητική διάσταση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που εγγυάται και προστατεύει το άρθρο 23 παρ.1 Συντ. ως συναφές δικαίωμα της κατοχυρούμενης στο άρθρο αυτό συνδικαλιστικής ελευθερίας».

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (kirixi-apergias-apoxis-071120.doc)kirixi-apergias-apoxis-071120.doc115 kB