ΕΛΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Πληροφόρηση για προβλήματα από τις πρόσφατες πλημύρες

Παρακαλούμε τα σχολεία να μας ενημερώσουν, το συντομότερο δυνατό, για εκπαιδευτικούς που αντιμετώπισαν προβλήματα καταστροφών από τις πρόσφατες πλημύρες (πχ σοβαρά προβλήματα στην κατοικία ή σε ΙΧ). Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν σχετικά προβλήματα καταστροφών που αφορούν οικογένειες μαθητών του σχολείου σας. Τέλος επισημαίνουμε ακόμα μια φορά την ανάγκη να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος σε όλα τα σχολικά κτήρια που επηρεάστηκαν από τις πλημύρες και να ζητηθεί έγγραφη βεβαίωση για την καταλληλότητα τους.