ΕΛΜΕ Μαγνησίας - Για το ΕΠΑΛ Σκιάθου και Αργαλαστής

Για τη δημιουργία ΕΠΑΛ Σκιάθου και Αργαλαστής

Ως εκπαιδευτικοί είχαμε και έχουμε ως βασική αρχή τη δημιουργία νέων ολοκληρωμένων σχολικών μονάδων που θα καλύπτουν τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και θα αμβλύνουν κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η ίδρυση σχολείων και η ανέγερση σχολικών κτηρίων πρέπει να γίνεται μετά από ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εκτίμηση προτεραιοτήτων, να εξυπηρετεί τις χωροταξικές ανάγκες, τήρηση των απαιτήσεων λειτουργίας των χώρων και ασφάλειας των μετακινήσεων, αρχές που δεν τηρήθηκαν στο παρελθόν (και ) στη Μαγνησία. Ειδικά για τα ΕΠΑΛ απαιτείται η υποστήριξη και των εργαστηρίων σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική και όχι πρόχειρες λύσεις που δίνουν την εντύπωση σχολείων κατώτερης κατηγορίας, για κατώτερης κατηγορίας μαθητές.

Με βάση τις παραπάνω αρχές συμμετείχε το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας στην ευρεία σύσκεψη που έγινε στη ΔΔΕ (δ/ντής ΓΕΛ, δ/ντρια Γυμνασίου, εκπρόσωπος Δήμου Σκιάθου, σύλλογος Γονέων Σκιάθου) για τη δημιουργία ΕΠΑΛ Σκιάθου. Εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη δημιουργία του ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, την ισότιμη λειτουργία του με το Γυμνάσιο - ΓΕΛ, την κάλυψη του με μόνιμο προσωπικό και τη διεύρυνση τομέων - ειδικοτήτων. Ζητήσαμε να είναι αυτόνομη σχολική μονάδα, με δικό του κτήριο και πλήρη εξοπλισμό, ώστε να λειτουργήσει σωστά και ολοκληρωμένα. Την ίδια θέση διατηρούμε και σήμερα. Τις ίδιες επιφυλάξεις θέσαμε και για το ΕΠΑΛ Αργαλαστής, για το οποίο δεν υπήρξε μελέτη βιωσιμότητας, ούτε μελέτη βιωσιμότητας για τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες (ΓΕΛ Αργαλαστής, ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Αγριάς).

Δυστυχώς δεν διαψευστήκαμε. Το Υπουργείο αποφάσισε τη δημιουργία ΕΠΑΛ Σκιάθου ως παράρτημα του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου και ΕΠΑΛ Αργαλαστής χωρίς καμία αιτιολόγηση, προκρίνοντας προσωρινές λύσεις. Το αποτέλεσμα είναι να ψάχνονται προσωρινές λύσεις, όπως ενοικίαση χώρου για το ΕΠΑΛ Σκιάθου και προκάτ κατασκευή για το ΕΠΑΛ Αργαλαστής. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη μεθόδευση διότι με βάση την εμπειρία οι προσωρινές λύσεις (πχ 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, ΕΠΑΛ Σκοπέλου κ.α.) γίνονται οριστικές. Καταγγέλλουμε την προχειρότητα σε όλες τις διαδικασίες που οδηγούν στον κίνδυνο σχολικές μονάδες να υπολειτουργούν για να κάνουν δημόσιες σχέσεις παράγοντες της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης από κοινού με το Υπουργείο.

Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν εργασιακά δικαιώματα συναδέλφων. Είναι αυτονόητο ότι οι νέες σχολικές μονάδες θα ανήκουν στην ομάδα σχολείων της περιοχής τους. Επίσης είναι αυτονόητο ότι δεν θα υπάρξει υποχρέωση συμπλήρωσης ωραρίου - διάθεσης από το 1ο ΕΠΑΛ Βόλου προς το παράρτημα Σκιάθου, παρότι τυπικά ανήκουν στο ίδιο σχολείο και ότι στην Αργαλαστή η συμπλήρωση - διάθεση στην ομάδα είναι δικαίωμα προτεραιότητας και όχι υποχρέωση.

Απαιτούμε:

  • Το ΕΠΑΛ Σκιάθου να γίνει αυτόνομη σχολική μονάδα και όχι παράρτημα.
  • Τα δύο νέα ΕΠΑΛ να έχουν δικό τους κτήριο και σε κάθε περίπτωση την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες, γραφεία, χώροι υγιεινής, χώροι άθλησης, εργαστήρια με πλήρη εξοπλισμό κλπ)
  • Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για τα νέα όπως και τα υφιστάμενα σχολεία με τους απαραίτητους διορισμούς και οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται έγκαιρα για όλα τα εκπαιδευτικά κενά. Όσο οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται για κενά που υπάρχουν από την αρχή της χρονιάς, η πρόσληψη να γίνεται σε μια φάση.
  • Ικανοποιητικές, δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους μαθητές, κίνητρα (και οικονομικά) για υπηρεσία εκπαιδευτικών σε δυσμενείς περιοχές και κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων.

Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για λειτουργία - ίδρυση σχολείων, βελτιώσεις στην υποδομή και ικανοποιητική συντήρηση των υπαρχόντων σχολικών κτηρίων.