ΕΛΜΕ Μαγνησίας: Επιτροπές Πανελλήνιων Εξετάσεων

Για τη διενέργεια των Πανελληνίων εξετάσεων της Γ Λυκείου (Γενικά- Εσπερινά Λύκεια) καθορίζονται τα εξεταστικά κέντρα και συγκροτούνται οι λυκειακές επιτροπές στα εξεταστικά κέντρα, ορίζονται οι επιτηρητές και στελεχώνονται τα βαθμολογικά κέντρα (ένα στη Μαγνησία).

  • Θεωρούμε ότι για να μπορούν οι επιτροπές αυτές να επιτελέσουν το έργο τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Πανελληνίων, θα πρέπει να διαθέτουν ικανό αριθμό εκπαιδευτικών με εμπειρία. Όμως εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού αυτού, διότι μπορούν και πρέπει να αποκτούν εμπειρία περισσότεροι συνάδελφοι και να μην παρατηρείται το φαινόμενο να στελεχώνονται από ίδιους συναδέλφους αρκετά συχνά τα εξεταστικά κέντρα και το βαθμολογικό. Για λόγους ηθικής τάξης και δεοντολογίας, απαιτείται η δυνατότητα συμμετοχής να είναι διαφανής για όλους τους εκπαιδευτικούς.
  • Ως προς τη διαδικασία να υπάρχει αίτηση των συναδέλφων.
  • Κάθε χρόνο να ανανεώνεται το προσωπικό. Η επιλογή να γίνεται με τη διαδικασία της κυκλικής επιλογής. Δηλαδή να εξαιρεθούν αυτοί που μπήκαν τα δύο τελευταία χρόνια στις επιτροπές εκτός από τα δύο άτομα που προτείνει ο διευθυντής του σχολείου (υπεύθυνος ΣΑΜ και ένας καθηγητής του σχολείου).
  • Να επιλέγονται με τον παραπάνω τρόπο και στελέχη εκπαίδευσης (σχ. σύμβουλοι, διευθυντές, υποδιευθυντές). Η παραπάνω διαδικασία να έχει εφαρμογή και στη συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Εξετάσεων και Βαθμολογικού.
  • Θεωρούμε αναγκαίο να γίνουν από την αρχή εξαιρέσεις για σοβαρούς λόγους υγείας που είναι γνωστοί στα σχολεία (επιτηρητές, επικουρικό προσωπικό βαθμολογικού κέντρου). Η απαλλαγή αφορά όλες τις διαδικασίες.
  • Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση και ασφαλή μετακίνηση και διανυκτέρευση των συναδέλφων όπου απαιτείται (σχολεία στο Πήλιο, νησιά των Σποράδων).
  • Για τη στελέχωση των εξεταστικών κέντρων των Β. Σποράδων να υπάρξει πάλι η κυκλική επιλογή, ανάλογη βέβαια με τις αιτήσεις. Για την Αλόννησο προτεραιότητα να έχουν οι συνάδελφοι της Σκιάθου εφόσον το ζητήσουν.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει παράσταση στο διευθυντή της Δ/θμιας Εκπ/σης και στον πρόεδρο του Βαθμολογικού.