Παρακαλούμε να διαβαστεί προσεκτικά το κείμενο της ΑΔΕΔΥ.