Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»!

Αθήνα, 25/05/2021

Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»!

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει καταγγείλει επανειλημμένα την αντιδημοκρατικότητα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, η οποία συστηματικά αποφεύγει το διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και αγνοεί επιδεικτικά κάθε αίτημα και πρόταση που κατατίθεται από την ΟΛΜΕ, τους μαθητές και τους γονείς τους.

Για μία ακόμα φορά, το ΥΠΑΙΘ δείχνει την αυταρχική του τακτική αποφασίζοντας την μετατροπή σχολείων σε Πρότυπα ή Πειραματικά, παρά τις αντίθετες αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των συγκεκριμένων σχολείων.

Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 13 του ν.4692 αναφέρει ότι η μετατροπή σε ΠΠΣ γίνεται: «Έπειτα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα σχολεία της Επικράτειας, με την οποία καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας…». Με βάση τη διαδικασία αυτή συνεδρίασαν οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι με συντριπτικές πλειοψηφίες ή και ομοφωνία αποφάσισαν την μη μετατροπή των σχολείων τους σε ΠΠΣ. Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβαν και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων. Ωστόσο, η κ. Κεραμέως γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η εκπαιδευτική κοινότητα διαφωνεί πλήρως με τους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της «προνόησε» και προέβλεψε στο προαναφερόμενο άρθρο ότι η μετατροπή ενός σχολείου μπορεί να γίνει και: «έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο».

Μετά τις μαζικές αποφάσεις εκπαιδευτικών και γονέων κατά των ΠΠΣ, η πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στους ΔΔΕ να εισηγηθούν αυτοί, κόντρα στην δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη μετατροπή σχολείων σε ΠΠΣ,.

Δυστυχώς, παρότι ο νόμος τους δίνει μεν τη δυνατότητα να το κάνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τους υποχρεώνει, αρκετοί/ες ΔΔΕ γύρισαν την πλάτη στους συναδέλφους τους και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Η απόφασή τους αυτή να αγνοήσουν τις απορριπτικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και να εισηγηθούν αντίθετα με αυτές είναι αντιδημοκρατική, αντιπαιδαγωγική και αντισυναδελφική και διαλύουν το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ σχολικών μονάδων και ΔΔΕ.

Με αφορμή τις αντισυναδελφικές εισηγήσεις των ΔΔΕ αυτών, το ΥΠΑΙΘ προχώρησε στην υπ’αριθμόν 51614/Δ6 Υ.Α. με την οποία μετατρέπει 50 σχολεία α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης σε ΠΠΣ.

Πέρα από τις παιδαγωγικές συνέπειες που επιφέρει η μετατροπή ενός ΠΠΣ, τις οποίες έχουμε αναλυτικά περιγράψει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, τεράστιες είναι και οι συνέπειες στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών (βλ. ανακοίνωση ΟΛΜΕ 9/3/21).

Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά πως στα σχολεία αυτά:

  • Ισχύει το διαφοροποιημένο το πρόγραμμα σπουδών
  • Καταργείται η οργανικότητα αφού οι οργανικές θέσεις αλλάζουν κάθε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια ανάλογα τη περίπτωση με βάση τα τυπικά προσόντα αλλά και τη βαθμολογία που έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από την ατομική τους αξιολόγηση. Ένα βήμα πριν το ξήλωμα της μονιμότητας σα να λέμε.
  • Η χρηματοδότηση τους γίνεται και από χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις από διάφορες πηγές δηλαδή χορηγοί, εταιρείες, επιχειρηματικοί όμιλοι δρουν ανεξέλεγκτα στο χώρο του σχολείου παρεμβαίνοντας στη συνείδηση των μαθητών μας.
  • Οι μαθητές εισάγονται μετά από εξετάσεις ή κλήρωση, άρα γίνεται επιλογή μαθητών και όχι με βάση την περιοχή που μένει ο μαθητής. Συνεπώς το σχολείο παύει να είναι το σχολείο της γειτονιάς και οι μαθητές αναγκάζονται να φοιτούν σε άλλα σχολεία μακριά από το τόπο κατοικίας τους.

Αποτέλεσμα των ΠΠΣ θα είναι η άμεση κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Αλλάζουν ριζικά το σχολείο, τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο.

Ειδικότερα για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, πέρα από τη σκληρή αξιολόγηση που τους επιβάλλεται, στο άρθρο 19, παρ 15 προβλέπεται: «Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό». Με την πρόβλεψη αυτή, οι εκπαιδευτικοί που επί χρόνια υπηρετούσαν στα σχολεία αυτά χάνουν την οργανική τους θέση, την οποία είχαν αποκτήσει αξιοκρατικά με βάση τα μόριά τους. Ακόμα και το «πλεονέκτημα» που τους δίνεται από το νόμο να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς υπεράριθμους σε άλλη οργανική (αρθρ. 19, παρ. 16), επί της ουσίας αίρεται, αφενός επειδή οι διαδικασίες ρύθμισης των υπεραριθμιών σε κάποια ΠΥΣΔΕ έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αφετέρου διότι στα περισσότερα ΠΥΣΔΕ δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα οργανικά κενά. Στα δε νησιωτικά ΠΥΣΔΕ, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι συνάδελφοι αυτοί να τοποθετηθούν σε διαφορετικό νησί από αυτό στο οποίο κατοικούν και υπηρετούν έως σήμερα. Η αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ, αλλά και των «πρόθυμων» ΔΔΕ για την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών είναι προκλητική. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόνοια από το ΥΠΑΙΘ για την επαγγελματική εξασφάλιση όλων των εκπαιδευτικών αυτών.

Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την άκρως αυταρχική και αλαζονική συμπεριφορά της απέναντι στους εκπαιδευτικούς.

Καταγγέλλουμε τους ΔΔΕ που αντισυναδελφικά επέλεξαν να καταδικάσουν τα σχολεία σε πρωτόγνωρες αντιπαιδαγωγικές συνθήκες και τους συναδέλφους σε επαγγελματική απαξίωση και ομηρία.

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η υπ’αριθμόν 51614/Δ6 Υπουργική Απόφαση.

Απαιτούμε το ΥΠΑΙΘ να δείξει επιτέλους σεβασμό στους εκπαιδευτικούς που τόσα χρόνια, και ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας, κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο!

Πηγή: olme.gr