ΟΛΜΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20/2, 21/2 ΚΑΙ 22/2

Αθήνα, 17/02/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20/2, 21/2 ΚΑΙ 22/2

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας για τη Δευτέρα 20/2, την Τρίτη 21/2 και την Τετάρτη 22/2 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ).

Πηγή: olme.gr