ΟΛΜΕ - Κίνδυνος αποκλεισμού μεγάλου αριθμού συναδέλφων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για τις προσλήψεις στη Γενική Αγωγή

Αθήνα , 7/7/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κίνδυνος αποκλεισμού μεγάλου αριθμού συναδέλφων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για τις προσλήψεις στη Γενική Αγωγή.

Κοινοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες οι προσωρινοί πίνακες της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 και αναμένονται σύντομα, σύμφωνα με την δήλωση της κ. Υπουργού, και οι Πίνακες της 2ΓΕ/2019. Από τους οριστικούς πίνακες, και μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, θα γίνουν οι 10.500 διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης, στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ από τους προσωρινούς πίνακες, ειδικά για τη σχολική χρονιά 2020-21, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των πινάκων, θα προσληφθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Όπως και πέρσι, επαναλήφθηκε το ίδιο φαινόμενο, και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων, στους εκδοθέντες ήδη πίνακες της 1ΓΕ/2019, βρίσκονται στη λίστα απορριπτέων, για λόγους μη πληρωμής ή και καθυστερημένης πληρωμής του παραβόλου των 3 ευρώ. Πολύ φοβόμαστε ότι θα συμβεί το ίδιο και στους αναμενόμενους πίνακες της 2ΓΕ.

Οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν μέσα στις ημερομηνίες της προκήρυξης την αίτηση απόκτησης του ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-παραβόλου δίνονταν η δυνατότητα αποπληρωμής του σε ύστερο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένοι-ες συνάδελφοι όχι μόνο έχουν αιτηθεί της απόκτησης του παραβόλου εμπρόθεσμα, αλλά και το έχουν αποκτήσει. Άλλοι-ες συνάδελφοί μας επίσης, ενώ κατέθεσαν αίτημα πληρωμής παραβόλου, λόγω της αποστολής σε αυτούς απάντησης από την τράπεζα ότι είχε δρομολογηθεί η πληρωμή του, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία, θεώρησαν ότι το παράβολο είχε πληρωθεί. Υπήρξε επίσης σύγχυση κατά την αποπληρωμή και πολλοί-ες συνάδελφοι, υπό το φόβο του λάθους, ζήτησαν έκδοση και δεύτερου παραβόλου το οποίο πληρώθηκε, ενώ στην αίτησή τους αναφέρεται το μη πληρωθέν αρχικό. Τελικά διαπίστωσαν ότι δεν περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Η απόρριψή τους από τους πίνακες δε θα σημάνει μόνο τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία διορισμού, αλλά τους αποκλείει και από την ενδεχόμενη πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για τα επόμενα 3 χρόνια! Οι συνάδελφοι αυτοί ουσιαστικά μένουν εκτός εκπαίδευσης, αφού ο τριετής αποκλεισμός θα σημάνει αυτόματα και την ραγδαία πτώση της σειράς τους στους πίνακες.

Είχαμε επισημάνει και πέρσι ότι, πέρα από τα όποια υποκειμενικά λάθη, υπάρχει ζήτημα ασάφειας σε επίπεδο σχεδιασμού στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και σειρά δυσλειτουργιών μεταξύ Α.Σ.Ε.Π., TAXIS και Τραπεζών, και είχαμε ζητήσει την απλούστευση των διαδικασιών. Η μη καταβολή παραβόλου των 3€ άλλωστε, δεν έγινε με κάποιο δόλο. Είναι πραγματικά τραγικό μία παραπλανητική δυσλειτουργία του συστήματος να οδηγήσει συναδέλφους στην ανεργία!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ήδη επισήμανε το πρόβλημα στην προχτεσινή συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη, ενώ είχε και επικοινωνία με τους υπευθύνους του ΑΣΕΠ.

Η ΟΛΜΕ ζητάει να μην αποκλειστούν οι εν λόγω συνάδελφοι από τους προσωρινούς πίνακες και μέσω της διαδικασίας των ενστάσεων να ενταχθούν στους οριστικούς.

Πηγή: www.olme.gr