ΟΛΜΕ - Για τους διορισμούς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αθήνα, 15/07/2021

«Για τους διορισμούς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συγχαίρει τους συναδέλφους που διορίστηκαν, μετά από χρόνια προσφοράς τους στο δημόσιο σχολείο κάτω από τις απαράδεκτες συνθήκες της ελαστικής εργασίας. Το εκπαιδευτικό κίνημα με τους αγώνες του κατάφερε να γίνουν επιτέλους οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στην γενική εκπαίδευση μετά από 12 χρόνια αδιοριστίας.

Είναι δεδομένο ότι ο αριθμός των διορισμών δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση το σύνολο των κενών, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, που επίσης έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους όλα αυτά τα χρόνια στο δημόσιο σχολείο, να μένουν εκτός διορισμών και να αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Τα χιλιάδες οργανικά κενά που παραμένουν ακάλυπτα δυσχεραίνουν την λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης τα χιλιάδες λειτουργικά κενά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επιβάλλεται λοιπόν, την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά να γίνουν νέοι μαζικοί διορισμοί, ώστε να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά.

Είναι δεδομένο ότι το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα συνεχίσει τον αγώνα για μόνιμους μαζικούς διορισμούς ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.

Όσον αφορά στην κατανομή μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης είναι προφανές ότι οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν μία άνιση κατανομή εις βάρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαψεύστηκαν, όπως είχαν διαψευστεί και στους αντίστοιχους διορισμούς της ειδικής αγωγής.

Σχετικά με την κατανομή μεταξύ των ειδικοτήτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή ανάλογη με τα οργανικά κενά της κάθε ειδικότητας. Παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος από το ΔΣ της ΟΛΜΕ το Υπουργείο Παιδείας δεν ανταποκρίθηκε με συνέπεια να μην συζητηθούν οι προτάσεις της ομοσπονδίας .

Τέλος, δυστυχώς επιβεβαιώνεται ο αφανισμός του κλάδου των Κοινωνικών Επιστημόνων (18 διορισμοί Κοινωνικών Επιστημόνων σε σύνολο 5.500 διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση !!! ) μετά την τεχνητή μείωση των οργανικών κενών τους με την κατάργηση των μαθημάτων τους από τα ωρολόγια προγράμματα. Παρά τις πολλές σχετικές κινητοποιήσεις, τα υπομνήματα και τις προτάσεις που κατέθεσε η ΟΛΜΕ στο ωρολόγιο πρόγραμμα , το ΥΠΑΙΘ επιμένει εμμονικά χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση στη θέση του στο θέμα αυτό, χωρίς ποτέ να εξηγήσει τους επιστημονικούς ή παιδαγωγικούς λόγους που οδήγησαν στην κατάργηση των Κοινωνικών Επιστημών, σε βάρος της μόρφωσης των μαθητών. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της ΟΛΜΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καμία συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε ώστε να συζητηθεί το θέμα αυτό, καμία διορθωτική ενέργεια δεν έγινε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για το μείζον αυτό ζήτημα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα

για μόνιμους μαζικούς διορισμούς σε όλα τα πραγματικά κενά

για αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας

για ένα δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά

Πηγή: olme.gr