Τις τελευταίες ημέρες, το Υπουργείο μέσω των Διευθύνσεων «βομβαρδίζει» καθημερινά τα σχολεία με εγκυκλίους, αναζητώντας στοιχεία για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Μετά από την απαίτηση να καταγραφούν άμεσα τα τμήματα της ασύγχρονης εκπαίδευσης - στοιχείο που το Υπουργείο διέθετε έτσι κι αλλιώς-, ακολούθησε η απαίτηση να καταγραφούν οι υπολογιστές των σχολικών μονάδων (αυτοί που μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), στοιχείο που επίσης διέθετε το Υπουργείο και ακολούθησε η απαίτηση καταγραφής και αποστολής στοιχείων για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Σήμερα το «ευφάνταστο» Υπουργείο Παιδείας με εγκυκλίους που στέλνουν οι ΔΙΔΕ στα σχολεία, ζητά να καταγραφούν οι ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών! σε βασικό εξοπλισμό «προκειμένου να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού».

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pieseisyppaid08042020.pdf)pieseisyppaid08042020.pdf466 kB