ΟΛΜΕ - Δυνατότητα μη κατάθεσης βαθμολογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Aθήνα, 27/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το ζήτημα της βαθμολόγησης

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αναγκάζεται να επανέλθει στο ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητων/τριων, μετά από καταγγελίες συναδέλφων ότι τους ασκούνται πιέσεις να καταθέσουν βαθμολογία για το Α τετράμηνο από Διευθυντές σχολείων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό.

Τους εφιστούμε την προσοχή, καθώς η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ξεκάθαρα τη δυνατότητα μη κατάθεσης βαθμολογίας. Συγκεκριμένα:

Για τα ΕΠΑΛ: « Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει, αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου». (αρθ. 133, παρ.2 4610/19)

Για τα Γυμνάσια: «Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου». (άρθρο 12 του Π.δ 126).

Για τα ΓΕΛ: “7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας. (παρ.7 του αρθ. 103, ν.4610/2019).

Τονίζουμε δε ότι είναι αδιανόητο να «ακυρώνεται» όλη η παραπάνω νομοθεσία για τη δυνατότητα μη κατάθεσης βαθμολογίας με εγκυκλίους (ως γνωστόν οι εγκύκλιοι δεν κατισχύουν των νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων), και δημιουργούν παραπάνω σύγχυση στους συναδέλφους.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πραγματοποιούνται εντός ωραρίου. Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με επιπλέον φόρτο εργασίας και σηκώνουν όλο το βάρος της τηλεκπαίδευσης να υποχρεώνονται σε συνεδριάσεις εκτός ωραρίου.

Το ΥΠΑΙΘ, συνεχίζοντας το αφήγημα της κανονικότητας, με τις παλινωδίες και την ανεπάρκειά του έχει προκαλέσει μία πρωτοφανή κατάσταση στα σχολεία, με τεράστιες ψυχοπαιδαγωγικές και μορφωτικές συνέπειες στους μαθητές και απαράδεκτες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Εμμένει ακόμα και στην καταχώριση των απουσιών όσων μαθητών αδυνατούσαν να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παιδείας να κρατήσει μια υπεύθυνη στάση και να λάβει υπόψη τις δυσχέρειες της λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης και την αδυναμία των μαθητών μας να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω τεχνικών αλλά και ουσιαστικών προβλημάτων για τα οποία φέρει το ίδιο ευθύνη.

Απαιτούμε:

  • Μείωση της ύλης για όλες τις τάξεις και επανάληψη της εξ αποστάσεως διδαχθείσας ύλης, με δια ζώσης διδασκαλία μόλις ανοίξουν τα σχολεία
  • Απόσυρση των αιφνιδιαστικών αλλαγών στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ
  • Μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών που αδυνατούσαν να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση λόγω έλλειψης υπολογιστή, αδυναμίας σύνδεσης ή άλλων τεχνικών προβλημάτων
  • Ιεράρχηση των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη φετινή σχολική χρονιά προκειμένου να αμβλυνθεί όσο είναι δυνατόν το μορφωτικό κόστος της πανδημίας και να μη οξύνει ακόμα περισσότερο της ήδη υπάρχουσες μορφωτικές/εκπαιδευτικές ανισότητες.

Πηγή: https://www.olme.gr/