ΟΛΜΕ: Αποφάσεις και ψηφίσματα της ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ (30/3/2024)

Αθήνα, 01/04/2024

Αποφάσεις και Ψηφίσματα της ΓΣ των Προέδρων (30/3/24)

Στην ΓΣ των Προέδρων αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εισήγησης του ΔΣ της ΟΛΜΕ για επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής και την κήρυξη στάσεων εργασίας για τον Απρίλιο, αποφάσεις που το ΔΣ έχει ήδη υλοποιήσει. Το εξώδικο της απεργίας αποχής κατατέθηκε σήμερα Δευτέρα 1/4/2024 και θα είναι σε νόμιμη ισχύ μετά το πέρας τεσσάρων ημερών, δηλαδή από την Παρασκευή 5/4/2024. Η δήλωση απεργίας αποχής πρέπει να υπογραφεί εκ νέου και να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του σχολείου από την Παρασκευή. Η δήλωση είναι η εξής:

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους 4692/20 και 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.). (θα τη βρείτε σε pdf … ΕΔΩ)

Επιπλέον, κατατέθηκαν προτάσεις για α.Προκήρυξη απεργίας αποχής από τις ΕΛΜΕ, β.24ωρη απεργία στις 5 Απριλίου, γ.48ώρη απεργία στις 16 και 17 Απριλίου, δ.24ωρη απεργία στις 17 Απριλίου και ε.Νέες γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες δεν υπερψηφίστηκαν από τους/τις Προέδρους.

Τέλος, υπερψηφίστηκαν τα παρακάτω 6 ψηφίσματα τα οποία θα βρείτε σε pdfΕΔΩ :

1. Συνέχιση της λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου

2. Τα σχολεία Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα

3. Διευκολυντική στάση εργασίας για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο

4. Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών – Μεταθέσεις ΤΕ16 ΕΑΕ

5. Συνδικαλιστικές διώξεις

6. Προσπάθεια τρομοκράτησης εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Σάμου

Πηγή: olme.gr