Ανακοίνωση-καταγγελία για την προχθεσινή συζήτηση στην Επιτρ. Μορφωτ. Υποθέσεων

Aθήνα, 04/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για την προχθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή φορέων (2/6/20)

Η ΟΛΜΕ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει την απαράδεκτη και μεροληπτική στάση σε βάρος της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων κ. Στύλιο.

Ενώ είχαν κληθεί για ακρόαση 14 φορείς στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και οι οποίοι μπόρεσαν να αναπτύξουν με ευχέρεια χρόνου, χωρίς διακοπές τις θέσεις τους που αφορούσαν μάλιστα ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου και όχι το σύνολό του, στην περίπτωση της ΟΛΜΕ συνέβη το αντίθετο. Επιφυλάχθηκε μία απόλυτα άνιση μεταχείριση με περιορισμό του χρόνου τη στιγμή μάλιστα που ο εκπρόσωπός της, Αντιπρόεδρος του ΔΣ Θοδωρής Μαλαγάρης, ήταν υποχρεωμένος να αναφερθεί και να αναλύσει το σύνολο σχεδόν των άρθρων του νομοσχεδίου, που αναφερόντουσαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι συνεχείς παρεμβολές, οι παρατηρήσεις, το «κλείσιμο» του μικροφώνου και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης των εισηγήσεων και κατά τη διαδικασία των ερωταπαντήσεων που ήταν οι περισσότερες που απευθύνθηκαν σε φορέα, αποτελούν εξ αντικειμένου προσπάθεια φίμωσης της Ομοσπονδίας.

Η ΟΛΜΕ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για την προστασία και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τα όποια εμπόδια κληθεί να ξεπεράσει.

Επιπρόσθετα αυτό το οποίο προέκυψε ως γενικό συμπέρασμα από την προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με την παρουσία των φορέων είναι ότι συμφωνούν με το νομοσχέδιο μόνον οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες στοχεύουν, ως γνωστόν στο κέρδος, ενώ οι φορείς των εργαζομένων τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, που έχουν στόχο ένα δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά, διαφωνούν κάθετα και ζητούν τη μη ψήφισή του.

Τέλος, διαπιστώσαμε ότι αποκλείστηκαν από τη Βουλή διάφοροι φορείς που τους αφορούσε το νομοσχέδιο, όπως η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων και Ενώσεις γονέων, ενώ κλήθηκαν να παρευρεθούν φορείς που δεν τους αφορούσε, όπως ο ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος), που έσπευσε να επικροτήσει το νομοσχέδιο.

Πηγή: www.olme.gr