Νέα δικαίωση της ΟΛΜΕ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 18/11/21

Νέα δικαίωση της ΟΛΜΕ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΟΛΜΕ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως, από τον Μάρτιο του 2020, για τον κίνδυνο διαρροής των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών και ζητούσε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τον Μάιο του 2020 το ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία έθεσε τους προβληματισμούς του για το κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Στις 6 Ιουνίου 2020 κι ενώ το ΥΠΑΙΘ εξακολουθούσε να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ κατήγγειλε εκ νέου την επικίνδυνη αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ: «…Όλα τα παραπάνω, αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία ότι το υπουργείο Παιδείας, σε ό, τι αφορά τουλάχιστον στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, απέτυχε παταγωδώς και δεν εφάρμοσε ούτε την ευρωπαϊκή ούτε την εθνική νομοθεσία».

Τον Σεπτέμβριο του 2020 με την υπ’ αριθμόν 4/7-9-2020 Γνωμοδότηση της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) επεσήμανε την παραβίαση ουσιωδών κανόνων του GDRR και απαιτούσε από το ΥΠΑΙΘ να συμμορφωθεί με σειρά υποδείξεων της εντός τριμήνου.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ με συνεχείς ανακοινώσεις και παρεμβάσεις (11/9/20, 25/9/20, 20/11/20, 25/3/21, 29/3/21) απαιτούσε από το ΥΠΑΙΘ να λάβει επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς καμία ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Στις 16 Νοεμβρίου 2021 η ΑΠΔΠΧ με την υπ’αριθμόν 50/2021 απόφασή της απευθύνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006.

β) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, του άρθρου 12 και του άρθρου 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ.

γ) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

δ) Επίπληξη για την παράβαση του άρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ.

ε)Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ.
και απαιτεί την άμεση συμμόρφωση του ΥΠΑΙΘ, εντός ορισμένων προθεσμιών.

Είναι πλέον σαφές ότι το ΥΠΑΙΘ έχει επανειλημμένως παραβιάσει τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την εθνική νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΟΛΜΕ είχε απόλυτο δίκιο όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας που επεσήμανε τις παραβιάσεις αυτές και απαιτούσε από το ΥΠΑΙΘ τη λήψη μέτρων για την προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ωστόσο, το ΥΠΑΙΘ, αντί να ζητήσει συγγνώμη από 1,5 εκατομμύριο εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και να συμμορφωθεί άμεσα στις υποδείξεις της ΑΠΔΠΧ, προβαίνει σε μία ακόμη πρωτοφανή κίνηση που αποδεικνύει την παντελή έλλειψη σεβασμού στις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμα. Στις 18 Νοεμβρίου του 2021 το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο όχι μόνο δεν αποδέχεται την απόφαση της Αρχής, αλλά την επιπλήττει επειδή κατά την άποψή του «εκπλήσσει λόγω των εσφαλμένων της παραδοχών, αλλά και λόγω της ξαφνικής αλλαγής πλεύσης εκ μέρους της». Ταυτόχρονα, κατά την προσφιλή τακτική του, το ΥΠΑΙΘ απειλεί με δικαστικές προσφυγές την Αρχή αναφέροντας στο δελτίο τύπου: «Οι αποφάσεις, όμως, αυτές υπόκεινται σε δικαστική κρίση»!

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

  • για την πλήρη αποτυχία του να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα της εκπαιδευτικής κοινότητας
  • για τις συνεχείς παραβιάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
  • για το αδιανόητο δελτίο τύπου και την έλλειψη σεβασμού στην απόφαση της ΑΠΔΠΧ

και απαιτεί την άμεση συμμόρφωση του ΥΠΑΙΘ στην νομοθεσία, προκειμένου να προστατευτούν επιτέλους τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών.

Πηγή: olme.gr