Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινοποίηση

ως προς τον Αρ. Δ.Τ.

Αθήνα, 15-02-2021

Αρ. Δ.Τ.: 39

Αποσπασματική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου με κλειστά σχολεία

Σε μια σχολική χρονιά που μαστίζεται από την πανδημία το Υπουργείο καταστρατηγώντας το ίδιο τις ημερομηνίες που θέτει, απαιτεί την έναρξη μιας «κολοβής» και επικίνδυνης αξιολόγησης.

Στο σχέδιο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στο άρθρο 1 αναφέρεται πως σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Αλήθεια πόσες επιμορφώσεις κατάφερε από πέρυσι που ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση να ολοκληρώσει το Υπουργείο; Τι έκανε το Υπουργείο για να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία όλη την περασμένη χρονιά;

Κατά πως φαίνεται το σχέδιο του Υπουργείου για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου εξαντλείται στην αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Αυταπόδεικτα, εξαιτίας της ισότιμης υποχρέωσης όλων των παραγόντων του εκπαιδευτικού έργου συμπεραίνει κανείς ότι πρέπει να αξιολογηθεί όλη η αλυσίδα φορέων που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο.

Μια διαμορφωτική αξιολόγηση που στόχο θα έχει την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει κατά σειρά το Υπουργείο, τις ΔΔΕ, τις ΠΔΕ τους Δήμους, το Υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Οικονομικών κατ ελάχιστο.

Εκτός από τους δηλωμένους στόχους η τρέχουσα αξιολόγηση των σχολικών μονάδων είναι μια πρόβα τζενεράλε για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που έχει προαναγγείλει για τον Σεπτέμβριο 2021 το Υπουργείο.

Ο εκπαιδευτικός δεν επιτελεί το λειτούργημά του ανεξάρτητα και μεμονωμένα, αλλά αποτελεί τον τελευταίο (πλην όμως τον πλέον σημαντικό) …«τροχό της αμάξης», καθώς καλείται να εφαρμόσει στην πράξη τις εκπαιδευτικές πολιτικές της εκάστοτε Κυβέρνησης, λειτουργεί εντός των θεσμοθετημένων δομών της Διοίκησης, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. Επομένως απορρίπτουμε κάθε ενέργεια απομόνωσης και αποσπασματικής «αξιολόγησης» ενός μόνο κρίκου της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, και μάλιστα του πιο αδύναμου! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σχολικών μονάδων και του μεμονωμένου Εκπαιδευτικού Λειτουργού, αλλά θα πρέπει ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ να αξιολογηθούν:

 1. το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ της Εκπαίδευσης,

 2. οι Εκπαιδευτικές ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,

 3. οι Εκπαιδευτικές ΔΟΜΕΣ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,

 4. τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

 5. τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

 6. τα ΒΙΒΛΙΑ,

 7. τα διατιθέμενα ΜΕΣΑ υλικοτεχνικών υποδομών (κτιριακών και εξοπλισμού),

 8. τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ των εκπαιδευτικών,

 9. και στο τέλος, η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ερωτάται λοιπόν το Υπουργείο:

 1. Αξιολογεί τις υπόλοιπες δομές του (συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Υπουργείου) πλην των σχολικών μονάδων και με ποια διαδικασία; Προβαίνει η Υπουργός σε διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου της; Αν υπάρχει τέτοιο διάγραμμα να μας κοινοποιηθεί.

 2. Έχει πλάνο συνεργατικής αξιολόγησης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα υπουργεία που εμπλέκονται ex officio με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι;

 3. Έχει μηχανισμούς διόρθωσης των ελλείψεων που θα καταγραφούν στις σχολικές μονάδες σε όλα τα επίπεδα (επιμόρφωση, χρηματοδότηση κτλ).

 4. Διασφαλίζει βάσει της αρχής της ισότητας αξιολόγηση όλων προς όλους;

 5. Υπάρχουν δικλείδες διασφάλισης της ποιότητας της αξιολόγησης;

 6. Διασφαλίζεται το δικαίωμα ένστασης επί της αξιολογικής κρίσης των εξωτερικών αξιολογητών;

Εμείς λέμε ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ υπό όρους και προϋποθέσεις!

Αλλά η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από τις Δομές και τη Διοίκηση θα είναι διαμορφωτική και όχι τιμωρητική.

Αν δεν θέλει το Υπουργεί να καταλήξει η αξιολόγηση μια επιπλέον γραφειοκρατία θα πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερό Θεσμικό Πλαίσιο για τους Στόχους της Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Πολιτική, τα Προγράμματα Σπουδών, τα Αναλυτικά Προγράμματα, τα Βιβλία, τα Μέσα, την Υλικοτεχνική Υποδομή, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να καθιερώσει τους επιδιορθωτικούς υποστηρικτικούς και ανατροφοδοτικούς μηχανισμούς των σχολικών μονάδων και στο τέλος ναι, να καταλήξει και στην σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό.

Το Υπουργείο πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους δημοκρατικό διάλογο με τους φορείς των εκπαιδευτικών, αν επιθυμεί την αποδοχή της διαδικασίας αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστικότητα του Υπουργείου σχετικά με την διαδικασία της αξιολόγησης και βάσει α) των εισηγήσεων των αντιπροσώπων των ΕΛΤΕΕ β) των παραπάνω εκτεθέντων το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

την προκήρυξη διαρκούς ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ από το συγκεκριμένο διοικητικό έργο και επομένως καλύπτονται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να μην συμμετέχουν στην διαδικασία της αξιολόγησης.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Πηγή: www.oltee.gr