ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΝ ΒΡΑΣΕΙ: Μη αξιολόγηση και ενυπόγραφη δήλωση πλασματικής εικόνας των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΕΕ) - ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Είναι φανερό ότι το σχέδιο που εκπόνησε το υπουργείο δεν στοχεύει στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων (στον εντοπισμό των πραγματικών προβλημάτων, την επίλυση τους και άρα στη βελτίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης) αλλά αντιθέτως στοχεύει στην ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας με σκοπό την αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης του Υπουργείο Παιδείας.

Όλα τα σχέδια εκθέσεων της Α.Ε.Ε. (τόμος V) οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα, επιστημονικά ατεκμηρίωτα, με σκανδαλώδη υπόσταση και εγκληματική προχειρότητα. Πιο συγκεκριμένα:

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ όλων των δεικτών αξιολόγησης προς τη θετική εικόνα της σχολικής μονάδας.

Σε όλα τα σχέδια εκθέσεων για την εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου χρησιμοποιείται τετραβάθμια κλίμακα αξιολόγησης (1-4), η οποία επιστημονικά θεωρείται μη αποδεκτή για αυτές τις περιπτώσεις έρευνας. Διαπιστώνεται ασυμμετρία τιμών, δεδομένου ότι στην προβληματική εικόνα αντιστοιχεί ΜΙΑ τιμή χωρίς διαβαθμίσεις στην επιλογή 1, ενώ υπάρχουν ΔΥΟ τιμές στις επιλογές 3 και 4 για την καλή έως πολύ καλή εικόνα.

Ταυτόχρονα η τιμή που αντιστοιχεί στο μέσο της κλίμακας (μέτρια στην επιλογή 2) είναι μετατοπισμένο προς την προβληματική εικόνα και εννοιολογικά οι τιμές δεν ισαπέχουν διαδοχικά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε στατιστικά μη διαχειρίσιμα δεδομένα, πράγμα που δε θα συνέβαινε σε μια πενταβάθμια κλίμακα η οποία έχει ως κανόνα η μέση τιμή (μέτρια) να είναι στη θέση 3. Συνεπώς υπάρχει δυσκολία στην εξαγωγή ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ συμπερασμάτων και υπάρχει ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ-ΡΟΠΗ ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

- ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε σημαντικούς δείκτες αξιολόγησης. Επιπλέον σε όλους τους Τομείς Αξιολόγησης ακολουθείται ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ διαμετρικά αντίθετων και μη συγκρίσιμων παραμέτρων.

Για παράδειγμα στον Τομέα 1 της ΑΕΕ (Δείκτης 1.1), εμπεριέχονται σε ΕΝΑΝ δείκτη αξιολόγησης ΤΡΙΑ διαφορετικά πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του σχολείου - τρία μετρήσιμα διακριτά μεγέθη (Σχολικοί Χώροι, Υλικοτεχνική Υποδομή και Οικονομικοί Πόροι), που θα έπρεπε να αξιολογούνται με ξεχωριστούς δείκτες, έτσι ώστε ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Επιπλέον το τρίτο μέγεθος (Οικονομικοί Πόροι) δεν έχει καμία συνάφεια με τα δύο πρώτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

- ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν καταγράφονται ποσοτικοί δείκτες στα σχέδια εκθέσεων και στην ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, όπως αριθμός επιμορφώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ανά ειδικότητα καθηγητών και μάθημα, αριθμός διοικητικών υπαλλήλων (μήπως είναι 0;) και αριθμός βοηθητικού προσωπικού (μήπως απέλυσαν όλους τους σχολικούς φύλακες και τις καθαρίστριες από τα δημόσια σχολεία;), αριθμός για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (πόσοι άραγε είναι οι ψυχολόγοι-κοινωνικοί λειτουργοί ανά σχολείο;).

Άραγε στις παραδοτέες εκθέσεις, πού καταγράφεται ο αριθμός των μαθητών ανά εκπαιδευτικό, οι ώρες εξωδιδακτικής εργασίας των εκπαιδευτικών, ο αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή στην εποχή του περίφημου ψηφιακού σχολείου που υπάρχει μόνο στο δικτυακό τόπο του υπουργείου Παιδείας; Πού δηλώνει ο εκπαιδευτικός πως αξιολογεί τα προγράμματα σπουδών του υπουργείου Παιδείας;

- ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ δημιουργώντας επικίνδυνα δεδικασμένα, όχι μόνο για την επερχόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και για την ίδια τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Όλα τα συμπεράσματα προέκυψαν έπειτα από μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη επιστημόνων με εμπειρία στο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια.

Η τακτική που περιγράφεται παραπάνω, ακολουθείται σε όλους τους τομείς της Α.Ε.Ε.. Μοναδικός στόχος του υπουργείου είναι να αποσπάσει την ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, ότι η κατάσταση των σχολικών μονάδων στη χώρα μας είναι μέτρια προς καλή. Καμιά πρόθεση για την καταγραφή και επίλυση των πραγματικών προβλημάτων. Το υπουργείο αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για όλα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στη Δημόσια Εκπαίδευση, ρίχνοντας την ευθύνη αύριο, αποκλειστικά στους Εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, ένα τόσο απαράδεκτο επιστημονικά εργαλείο αξιολόγησης, έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται στα περισσότερα σχολεία, μέσα σε κλίμα φόβου και υποταγής. Η ώρα για ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ και ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ είναι τώρα, δεν πρέπει να αφήσουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στο Μάιο, πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε τον ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, να ακολουθήσουμε το δρόμο που έχει κόστος!

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΝ ΒΡΑΣΕΙ (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΑΣΤΡΟΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε., ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Δ., ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α., ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Τ.