Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Το αστικό πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και για αυτό το διατηρεί. Όπως έχει ανάγκη και από την συγκεκριμένη απόδοση δικαιοσύνης.