Ενημέρωση για τα Οργανικά κενά για μεταθέσεις του Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Σταύρου Κατσούρα, εκλεγμένου με την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας.

Το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας καθόρισε τα οργανικά πλεονάσματα και τα κενά για μεταθέσεις στην Α’ και Β’ Μαγνησίας, για την Γενική Παιδεία και την Ειδική Αγωγή. Ο υπολογισμός βασίζεται σε σχετικές εγκυκλίους για την Γενική Παιδεία και την Ειδική Αγωγή, που επισυνάπτονται, όπως και οι σχετικοί πίνακες «Γ» ανά περιοχής μετάθεσης για την Γενική Παιδεία.