ΑΣΕ Μαγνησίας - Καταγγελία για χοτρήγηση ακατάλληλωνπροστατευτικών μασκών στους επιτηρητές των πανελλαδικών εξετάσεων στη Μαγνησία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η Α.Σ.Ε. Μαγνησίας μετά από καταγγελίες συναδέλφων και επί τόπου διαπιστώσεις σε εξεταστικά κέντρα όπου διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, καταγγέλλει το υπουργείο Παιδείας που ενώ επέβαλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους επιτηρητές των πανελλαδικών εξετάσεων-ΚΥΑ Φ,251/60473/Α5 (21-5-2020) δεν φρόντισε οι μάσκες αυτές να πληρούν στοιχειώδεις και απαραίτητες προδιαγραφές.

Εκτίμησε προφανώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, πως το κόστος του υλικού αυτού είναι σπουδαιότερο μέγεθος από την υγεία των εκπαιδευτικών επιτηρητών καθώς και των μαθητών και για αυτό τους διέθεσε προστατευτικές μάσκες που «..δεν ενδείκνυνται για επαγγελματική και νοσοκομειακή χρήση…» και δεν «...υποκαθιστούν τις ιατρικώς ενδεικνυόμενες μάσκες και αποστειρωμένες μάσκες…» ενώ πριν την πρώτη χρήση τους και σύμφωνα με τις οδηγίες στην συσκευασία απαιτείται πλύση (συνεπώς δεν είναι αποστειρωμένες).

Απαιτούμε άμεσα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να αποσυρθούν όλες οι ακατάλληλες μάσκες και τη Δευτέρα να μοιρασθούν αντίστοιχες που πληρούν τις προδιαγραφές για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων!

Βόλος, 19/6/2020