• Να καταργηθεί τώρα κάθε συνταγματική πρόβλεψη που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στο δημόσιο.

  • Άμεση μονιμοποίηση και των 30000 χιλιάδων αναπληρωτών στην εκπαίδευση, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι άμεσες ανάγκες των σχολείων.