Τάξεις που λειτουργούν με λιγότερους μαθητές από τους 27 που ο «νομός τους» προβλέπει δεν είναι πρόβλημα. Κάθε άλλο. Tο πρόβλημα είναι η αντίληψη τους πως η ουσιαστική μόρφωση είναι κόστος.