Η Α.Σ.Ε. απαιτεί άμεσα να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα που να καθιστούν τα σχολικά κτήρια απόλυτα ασφαλή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Γενναία χρηματοδότηση για τη συντήρηση, την αντισεισμική θωράκιση, την πυροπροστασία των σχολείων.