Μέρα τη μέρα γίνεται φανερό πως το μόνο αίτημα που είναι ρεαλιστικό, απαντάει στις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών και ενώνει όλους του αναπληρωτές είναι Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών συναδέλφων που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Κανένας απολυμένος! Τουλάχιστον 30.000 άμεσοι μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.