Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Μαγνησίας- Πέμπτη 17/12/2020

Πανελλαδική Μέρα Δράσης στην Εκπαίδευση

Παράσταση ΕΛΜΕ στη ΔΔΕ Μαγνησίας

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, στις 14:00 (τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας)

Ø Εδώ και τώρα μέτρα για ανοιχτά σχολεία με ασφάλεια και υγιεινή! Ούτε ένας μαθητής αποκλεισμένος!

Ø Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση!

Ø Όχι στην τηλεαξιολόγηση και στην προσμέτρηση των απουσιών