ΕΛΜΕ: Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ για ασφαλές άνοιγμα σχολείων και προβλήματα στις τοποθετήσεις - συμπληρώσεις ωραρίου

Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ για ασφαλές άνοιγμα σχολείων και προβλήματα στις τοποθετήσεις - συμπληρώσεις ωραρίου.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας καλεί τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ την Πέμπτη 9/9, ώρα 13.30, απαιτώντας το ασφαλές άνοιγμα σχολείων και επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις τοποθετήσεις - συμπληρώσεις ωραρίου.

Για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων επισημαίνουμε ότι ακόμα μια χρονιά αρχίζει χωρίς να εφαρμόζονται οι θέσεις μας για το ασφαλές άνοιγμα. Αιτήματα αιχμής αποτελούν η αραίωση τμημάτων, η βελτίωση της καθαριότητας (φέτος μειώθηκαν οι προβλεπόμενες εργατοώρες καθαρισμού), ειδικά μέτρα στις μεταφορές των μαθητών, τα δωρεάν τεστ στους εκπαιδευτικούς. Η επέκταση του εμβολιασμού μπορεί και πρέπει να προωθηθεί με ενημέρωση και μέτρα πειθούς, με αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων.

Για τις υπηρεσιακές αλλαγές η ΟΛΜΕ έχει καταγγείλει την απαράδεκτη εγκύκλιο (100252/E2/12-8-2021) του Υπουργείου, που ζητούσε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές στα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2021. Η απόπειρα εφαρμογής της ανωτέρω εγκυκλίου από τη ΔΔΕ και το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας δημιούργησαν μια εξαιρετικά προβληματική, αδιαφανή, χαοτική κατάσταση, που ειδικά στη Μαγνησία με την πολυμορφία της, θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις (και εκπρόθεσμες) των εκπαιδευτικών και τα πραγματικά κενά και πλεονάσματα μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων και τις αναθέσεις των συλλόγων διδασκόντων. Δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας και της σειράς των τοποθετήσεων: λειτουργικά υπεράριθμοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένοι, αναπληρωτές, σύμφωνα με αιτήσεις και την ορθή λειτουργία των σχολείων, ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη τα προγράμματα διδασκαλίας. Προτεραιότητα οφείλει να δοθεί στην άμεση κάλυψη όλων των αναγκών στην ειδική αγωγή και να θεραπευθεί η μείωση προσλήψεων στην παράλληλη στήριξη.