ΕΛΜΕ Μαγνησίας - Σχέδιο ψηφίσματος συλλόγου διδασκόντων

Σχέδιο ψηφίσματος

Σχέδιο ψηφίσματος, προς τους συλλόγους διδασκόντων, με βάση το ψήφισμα που ήδη αποφάσισε ομόφωνα ο σύλλογος του 3ου Γυμνασίου. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων να συζητήσουν το θέμα και να υποστηρίξουν την πρόταση για επανεξέταση του ωρολόγιου προγράμματος

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του συλλόγου διδασκόντων ……

Η εξαγγελία, μεθόδευση, ακόμα και η πρόθεση του αποκλεισμού, από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τριών τάξεων του Λυκείου, των Καλλιτεχνικών μαθημάτων, (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρολογίας), Κοινωνικών επιστημών, γραμμικού σχεδίου κ.α. και η μείωση των ωρών Οικιακής Οικονομίας του Γυμνασίου, συνιστά ευθεία υποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Κοινωνικών Επιστημών και Οικονομολόγοι - Οικιακής Οικονομίας δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις σε καμία βαθμίδα ή τύπο σχολείου.

Η πλειονότητα των μαθητών στην υψηλότερη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης, πιεσμένη από σειρά ετών υπέρογκης διδακτέας ύλης, καταλήγει ουσιαστικά εξουθενωμένη, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει πως συνθέτονται όλα αυτά πέρα από τη σύμβαση του σχολείου. Τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών είναι απολύτως απαραίτητα για την ψυχοσωματική εξέλιξη των μαθητών και την συγκρότηση της προσωπικότητάς τους, από την προσχολική εκπαίδευση έως και την ολοκλήρωση του Λυκείου. Αποτελούν τη βάση για την "ανάγνωση" και διαχείριση εικόνας, καθοριστικής σημασίας σε ένα ψηφιοποιημένο πολιτισμό. Το ελεύθερο σχέδιο, όπως και το γραμμικό, είναι μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλήνιες, για την εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιπλέον καλλιεργούν απαραίτητες ικανότητες για σπουδές και ενασχόληση με πολλά τεχνικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά αντικείμενα. Ο εξοβελισμός των Κοινωνικών Επιστημών, παραβιάζει συνταγματικές ρυθμίσεις, υποσκάπτει θεμελιώδεις λειτουργίες της εκπαίδευσης ως προς την ολόπλευρη μόρφωση δημοκρατικών-ενεργών πολιτών, που θα έχουν συνείδηση του ρόλου τους, θα υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ατόμου, θα συμμετέχουν ισότιμα και δημιουργικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Με το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας ο μαθητής αποκτά γνώσεις για τη διατροφή, την ατομική υγιεινή, το περιβάλλον και βασικές αρχές οικιακής οικονομίας, απαραίτητες για έναν υγιεινό και συνειδητό τρόπο ζωής.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν ζητάμε το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2265 – 12.06.2020 για τον καθορισμό του Ωρολογίου Προγράμματος Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου.

Οι Εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων

του ……………………………………………….