ΕΛΜΕ Μαγνησίας: Για την πρόταση περί Γυμνασίου Αλυκών

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόταση περί ίδρυσης Γυμνασίου Αλυκών, χωρίς μάλιστα να υπάρχει καμία πληροφόρηση για την αναγκαιότητα, για το χώρο και τρόπο κατασκευής του, που δίδει την εντύπωση μιας αίολης εξαγγελίας. Την περίοδο που η εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής (σχολεία που στάζουν, μαθήματα σε κοντέινερ, σοφάδες που πέφτουν, πιέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, μεγάλα χρέη σχολείων για ύδρευση κλπ) των υπαρχόντων σχολείων. Την περίοδο που λόγω της υπογεννητικότητας αναμένεται μείωση μαθητών στην Α’ Γυμνασίου που αντιστοιχεί σε πάνω από 10 τμήματα της Α’ τάξης των Γυμνασίων του Βόλου. Την περίοδο που ζητήθηκε η μετεγκατάσταση ιστορικών εσπερινών σχολείων για εξοικονόμηση πόρων.

Η πρόταση για άμεση ίδρυση Γυμνασίου Αλυκών με το τεράστιο κόστος ανέγερσης και λειτουργίας του προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της πρότασης. Πιθανή λειτουργία του θα επιφέρει δραματική αποδυνάμωση του 4ου Γυμνασίου Βόλου και έμμεσα του 10ου Γυμνασίου Βόλου με αρνητικές επιπτώσεις στη παιδαγωγική διαδικασία των σχολείων και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Η υφιστάμενη χωροθέτηση των σχολείων του Βόλου και ειδικά των Γυμνασίων και Λυκείων είναι αποτέλεσμα του χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό κατασκευής σχολείων του παρελθόντος και οι εκπαιδευτικοί έχουμε καθήκον να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση των λαθών που επιφέρουν οι ευκαιριακές, χωρίς ουσιαστική μελέτη και σχεδιασμό αποφάσεις.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς σε μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων που αφορούν τη παιδαγωγική διαδικασία
(εργαστήρια, υποδομές πληροφορικής κλπ), το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα σχολεία ευρύτερα στις γειτονιές (πχ άθληση, δραστηριότητες πολιτισμού) αλλά πριν απ’ όλα τα άμεσα μέτρα που αφορούν το στατικό έλεγχο, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ασφάλεια των μαθητών. Σε αυτή τη βάση, στο πλαίσιο του γενικότερου πολεοδομικού σχεδιασμού, με βάση όλα τα διαθέσιμα δημογραφικά κλπ στοιχεία, μπορεί να σχεδιαστεί και η αναζήτηση χώρων και πόρων για ανέγερση νέων σχολείων, όπου απαιτείται.