ΕΛΜΕ Μαγνησίας - Για την πρόταση μετεγκατάστασης εσπερινών σχολείων

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας δεν έχει ενημερωθεί αναλυτικά για την πρόταση συστέγασης 3 Εσπερινών Σχολείων (Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό ΓΕΛ, 2ο ΕΠΑΛ Βόλου). Εκτιμά ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τη μεταστέγαση των σχολείων, αντίθετα θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα (ελλιπείς υποδομές, παιδαγωγικά προβλήματα κλπ). Εκφράζοντας την αρνητική άποψη των συναδέλφων των εσπερινών σχολείων στην ανωτέρω πρόταση απαιτούμε να σταματήσει η μετεγκατάσταση σχολείων.