Μέχρι τώρα είχαν φανεί σοβαρές ανεπάρκειες του Υπουργείου Παιδείας να οργανώσει και να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων ήταν η μόνη δυνατή εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάστηκαν πολύ μεγάλα προβλήματα εγγραφής και χρήσης στις πλατφόρμες για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για τους μαθητές και τις οικογένειες τους που είχαν τη στοιχειώδη υποδομή. Για όσους δεν είχαν την απαραίτητη υποδομή η ΟΛΜΕ έγκαιρα επισήμανε τα προβλήματα, διεκδικήσαμε και διεκδικούμε άμεση κάλυψη της αναγκαίας υποδομής για όλους.

Το Υπουργείο αντί να υποστηρίξει άμεσα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών, αρκέστηκε σε ημίμετρα και επικοινωνιακές εκστρατείες. Ζητούσε και ζητάει συνεχώς στοιχεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ, λόγω της φύσης τους (πλατφόρμες του Υπουργείου), τα γνώριζε ή όφειλε να τα γνωρίζει.

Τις τελευταίες μέρες έφτασε στο σημείο να ζητάει από Διευθυντές σχολείων να βεβαιώσουν σε ελάχιστες ώρες ποιοι μαθητές έχουν πράγματι ανάγκη υπολογιστών, λες και ήταν δυνατός ο έλεγχος, ακόμα και αν υπήρχε ο χρόνος επαν-επικοινωνίας με όλους τους γονείς. Επίσης με την εγκύκλιο Φ.478.6/74 /43904/Α2 / 07- 04-2020 το Υπουργείο σαφώς αναφερόταν σε ανάγκες πληροφορικής υποδομής εκπαιδευτικών και μαθητών στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για τις ανάγκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα με την Φ.478.6/75/44420/Α2/9.4.2020 εγκύκλιο διευκρινίζει ότι η «…καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών)». Δηλαδή οι ασφυκτικές προθεσμίες (μέχρι Πέμπτη 9/4 στις 12 τα μεσάνυχτα) αφορούσαν τα κλειστά σχολεία…..και όχι τις ανάγκες μαθητών και καθηγητών που πραγματοποιούν εκπαίδευση από το σπίτι.