ΕΛΜΕ Μαγνησίας - Διαμαρτυρία σήμερα Τετάρτη για το χαρακτηρισμό Γυμνασίων και ΓΕΛ ως πρότυπων - πειραματικών

12/5/2021

Διαμαρτυρία σήμερα Τετάρτη για το χαρακτηρισμό Γυμνασίων και ΓΕΛ ως πρότυπων - πειραματικών

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας είχε πάρει καθαρά αρνητική θέση για το χαρακτηρισμό σχολείων ως πρότυπων – πειραματικών, είχε δημοσιοποιήσει τη θέση με ανοιχτή επιστολή προς την κοινωνία και είχε διοργανώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ. Επισημάναμε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όχι μόνο στην εργασιακή θέση των εκπαιδευτικών αλλά συνολικά στην εκπαίδευση, στη μόρφωση όλων των παιδιών. Ωστόσο το Υπουργείο αγνοώντας τις αντιρρήσεις και αποφάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας προχώρησε στο χαρακτηρισμό 2 πρότυπων και 2 πειραματικών σχολείων, του 2ου Γυμνασίου Βόλου, του 2ου Λυκείου Βόλου, του 1ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας και του 1ου Λυκείου Ν. Ιωνίας.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει την απόφαση του, να εγκαταλείψει τις υποκριτικές εξαγγελίες και να ενδιαφερθεί συνολικά για την εκπαίδευση και άμεσα για τις επιπτώσεις της πανδημίας. Καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα Τετάρτη στις 13.30 στη ΔΔΕ και κηρύσσουμε διευκολυντική στάση εργασίας για την τελευταία ώρα του πρωινού προγράμματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις διαμαρτυρίας σύμφωνα και με τις αποφάσεις – προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων των πληττόμενων σχολείων.