ΕΛΜΕ Μαγνησίας - Διαδικτυακή ενημέρωση (ανά ομάδες σχολείων) για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

18/2/2021

Ενημερώσεις ΕΛΜΕ Μαγνησίας

(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με ΦΕΚ 140/20-1-2021 και τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο». Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας στο πλαίσιο των δράσεων της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους σε διαδικτυακές ενημερώσεις ως εξής:

Σάββατο 20/2/2021, 7 μμ: Σχολεία του Βόλου

2ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

8o Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

2ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

8ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

5ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

3ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

3ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

5ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

1ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

1ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

7ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

6ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ

7ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

9ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

6ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

4ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

10ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

4ο Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ

1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1ο Γ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

3ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2ο Γ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1 E.K. N. IΩΝΙΑΣ

2 Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΕΝΕΕΓΥΛ ΒΟΛΟΥ

ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ

Κυριακή 21/2/2021 7 μμ περιφερειακά σχολεία

Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ

Γ.Λ. ΑΓΡΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Γ.Λ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Γ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ

ΕΕΕΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Γ/ΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Γ.Λ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Γ.Λ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Γ.Λ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

Γ.Λ. ΖΑΓΟΡΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

Γ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΕΠΑΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

Γ/ΣΙΟ Λ Τ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

Δευτέρα 22/2/2021 7.μμ σχολεία νησιών

Γ/ΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Γ.Λ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Γ/ΣΙΟ Λ.Τ., ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω webex στο σύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/giannoumar