Εκλογές ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Βόλος 3/2/2022

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό, η θητεία του ΔΣ έληγε κανονικά τον Μάιο του 2021 και από τότε παρατάθηκε με νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι εκλογές για ΔΣ ΕΛΜΕ, με απόφαση του ΔΣ (20/12/2021), είχαν προσδιοριστεί προς τα τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου 2022 και οι εκλογές για αντιπροσώπους για συνέδριο ΟΛΜΕ αρχές Απριλίου. Στο μεταξύ, έληξε η τελευταία, δια νόμου, παράταση θητείας των σωματείων στις 31/12/2021, χωρίς να ανανεωθεί με νέα νομοθετική ρύθμιση. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ αιτήθηκε παράταση θητείας από το Πρωτοδικείο, όπως έκαναν μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ κλπ. Το Πρωτοδικείο Βόλου όρισε δικάσιμο στις 15/2 και με προσωρινή διαταγή, ως διοίκηση, τα υφιστάμενα μέλη του ΔΣ.

Την 1/2/2022, το ΔΣ αποφάσισε εκ νέου τη διεξαγωγή των εκλογών, με προσπάθεια να ξεπεραστούν προβλήματα, κυρίως ο χώρος για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση, στην οποία, σύμφωνα με το καταστατικό, πρέπει να συμμετέχει το 1 / 4 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Διερευνήθηκαν δημοτικοί χώροι, από τους οποίους ο Δήμος Βόλου παραχωρεί το θέατρο του Πολιτιστικού Οργανισμού στη Νέα Ιωνία. Διερευνήθηκε, επίσης, η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η μεγάλη αίθουσα του Ε.Κ.Β., η οποία (σύμφωνα με τηλεφωνική απάντηση) μας παραχωρείται, αλλά με όριο συμμετοχής περίπου 50 άτομα, λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις για τη διαζώσης μόνο συμμετοχή στη συνέλευση και τις εκλογές, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της ΟΛΜΕ, της ΑΔΕΔΥ και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος. Θα αιτηθούμε άδεια από τη ΔΔΕ για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, όπως κάθε φορά, παρά την αρνητική εμπειρία άλλων ΕΛΜΕ, στις οποίες απορρίφθηκε το αίτημα. Επίσης, αποφασίστηκε να ζητήσουμε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου τον ορισμό 3 δικαστικών αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις εκλογές στο Βόλο με 3 κάλπες, στις οποίες θα αναμιχθούν τα ψηφοδέλτια και από τις 3 κάλπες των νησιών. Συνεπώς, θα λειτουργήσουν συνολικά 6 κάλπες (1 σε κάθε νησί και 3 σε σχολείο του Βόλου) με αντίστοιχες εφορευτικές επιτροπές.

Συγκαλείται νέο ΔΣ της ΕΛΜΕ την Τρίτη 8/2 με θέμα τη διεξαγωγή των εκλογών. Σε αυτό προσκαλούνται και οι εκπρόσωποι των ψηφοδελτίων που προτίθενται να συμμετέχουν στις εκλογές, για την πλήρη ενημέρωση όλων και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων σε κλίμα συναίνεσης. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες: 1η Γ.Σ (αυξημένης απαρτίας, την οποία πρέπει τυπικά να ορίσουμε) την Τρίτη στις 15/2, εκλογοαπολογιστική Γ. Συνέλευση την Τρίτη 22/2 και εκλογές την Πέμπτη 24/2.