Αναβολή ΓΣ ΕΛΜΕ Μαγνησίας για αύριο Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

Η ΓΣ αναβάλλεται για Παρασκευή 10/2 στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου - Εσπερινό Γυμνάσιο, ώρα 17:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Ατομική αξιολόγηση

2) Οικονομικά αιτήματα του κλάδου

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας, θα γίνει το Σάββατο 11/02/2023 στην Αθήνα.

Επισυνάπτεται εκ νέου η εισήγηση της ΟΛΜΕ προς τις ΕΛΜΕ (ΟΛΜΕ: Εισήγηση προς τις ΓΣ των ΕΛΜΕ).