Πραγματοποίηση Γεν. Συνέλευσης Προέδρων το Σάββατο 5/9/20 στην Αθήνα

Αθήνα, 27/08/2020

ΠΡΟΣ: Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

Αγαπητοί/ - ές Συνάδελφοι / - ισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει το Σάββατο, 5/9/2020 στην Αθήνα.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 1/9/2020 έως και την Παρασκευή 4/9/2020.

Αύριο Παρασκευή 28/8/2020 το ΔΣ θα συνεδριάσει με στόχο την ύπαρξη εισήγησης.

Για τον χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Πηγή: www.olme.gr