Ενημέρωση αιρετού ΠΥΣΔΕ Σταύρου Κατσούρα για τα υπηρεσιακά θέματα και τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ

Για τα υπηρεσιακά θέματα και τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ

Ενημέρωση και σχόλια του Αιρετού Σταύρου Κατσούρα, εκλεγμένου με την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας.

Μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας…..

Το Υπουργείο με υπογραφή της Γεν. Γραμμ. Αναστασίας Γκίκα, στις 30 του Ιούλη, έστειλε εγκύκλιο που ζητούσε να αναρτηθούν τα λειτουργικά κενά στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων, να γίνουν αιτήσεις και να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις – συμπληρώσεις ωραρίου και αποσπάσεις μέχρι τις 14 Αυγούστου!!!!.

Εκτός του ότι είναι περίοδος αδειών μέσα στο κατακαλόκαιρο, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου είναι αδύνατον να ξέρουμε τα λειτουργικά κενά. Δεν έχουν δηλωθεί οι άδειες (πχ εγκυμοσύνης) δεν ξέρουμε ακριβώς τα τμήματα των σχολείων, ειδικά των ΕΠΑΛ και της Β’ και Γ’ τάξης των ΓΕΛ. Ακόμα όμως και αν ξέραμε ακριβώς ποιοι θα πάρουν άδειες και τα τμήματα των σχολείων, αν δεν συνεδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων δεν είναι σίγουρα τα κενά ανα σχολείο, διότι κάποια μπορεί να καλυφθούν με β’ αναθέσεις και κάποια όχι.

Κανονικά, πρώτα συμπληρώνουν ωράριο οι λειτουργικά υπεράριθμοι, στη συνέχεια τοποθετούνται όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μετά οι αποσπασμένοι και τέλος στα εναπομείναντα κενά οι αναπληρωτές. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 100/97 οι λειτουργικές υπεραριθμίες ρυθμίζονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους:

«14.7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους. (…) 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, και της παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Η ΟΛΜΕ κατήγγειλε «…την απαράδεκτη και πρωτοφανή ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας» και καλεί τους αιρετούς και γενικότερα τα μέλη των ΠΥΣΔΕ να μην συμμετέχουν σε τέτοιες συνεδριάσεις.

Όπως επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση 16 Διευθυντές Εκπαίδευσης:

«α) η εγκύκλιος κινείται εκτός των ορίων του θεσμικού πλαισίου, β) ανατρέπει αιφνιδίως τον υπηρεσιακό προγραμματισμό, που εφαρμόζεται από το 1996 βάσει του ΠΔ 50 και ΠΔ 100/97,γ) θέτει υπό αμφισβήτηση τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, δ) δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για ευρεία αμφισβήτηση του κράτους δικαίου και τέλος, ε) θέτει εν αμφιβόλω την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.»

Ειδικά για τη Μαγνησία

Το ΠΥΣΔΕ προχώρησε στη διόρθωση (μετά από ένσταση) των μορίων μετάθεσης ορισμένων εκπαιδευτικών και μετά από διόρθωση μεταθέσεων από το Υπουργείο, τις οργανικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις στον κλάδο ΠΕ 03. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά σε τόσο σοβαρά θέματα και ενώ υπάρχουν πληροφορικά συστήματα θα έπρεπε να διορθώνονται έγκαιρα.

Επίσης εκτιμήθηκαν τα κενά για πρόσληψη αναπληρωτών, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Το ΠΥΣΔΕ δεν συνεδρίασε για το προσδιορισμό των λειτουργικών κενών και η πρόσκληση αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου είναι ευθύνη και πρωτοβουλία της Διεύθυνσης. Το ορθό θα ήταν να εφαρμόσουμε τα ίδια με τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή να γίνουν μόνο αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και να πραγματοποιηθούν μόνο ορισμένες επείγουσες αποσπάσεις, σύμφωνα με τις αιτήσεις, από και προς τα νησιά και προσωρινές αποσπάσεις σε ορισμένα απομακρυσμένα σχολεία της χερσαίας περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να αποσπαστούν από τα νησιά ή προς τα νησιά και σε ορισμένα σχολεία πχ Τρίκερι, Ζαγορά, χωρίς να θίγουν άλλους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την υπηρεσία.

Ακόμα και μετά την έναρξη του σχολικού έτους, τα λειτουργικά κενά για συμπλήρωση ωραρίου δεν είναι απόλυτα ασφαλή (πχ υπάρχει επιφύλαξη για «ολιγομελή», μερικά «οριακά» τμήματα δεν ξέρουμε αν θα γίνουν λόγω μεταγραφών, ειδικών εγγραφών κλπ). Ειδικά φέτος το Υπουργείο κατάφερε να «χάσει» μερικές χιλιάδες ηλεκτρονικών εγγραφών μαθητών και δεν ξέρουμε τι έχουμε να δούμε ακόμα….. Συνεπώς ακόμα και το Σεπτέμβριο δεν είναι απόλυτα σίγουρα τα τμήματα των σχολείων (πέρσι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ζήτησε να συγχωνευτούν τμήματα σε έξι σχολεία της Μαγνησίας στη μέση της χρονιάς και ένα Γυμνάσιο προχώρησε σε συγχώνευση). Ωστόσο τουλάχιστον το Σεπτέμβριο θα έχουμε καλύτερα στοιχεία για τις επιλογές των μαθητών και τις β’ αναθέσεις εκπαιδευτικών ανά σχολείο, από τα οποία εξαρτάται αν θα υπάρχουν λειτουργικά κενά και πλεονάσματα και σε ποιες ειδικότητες.

Προσωπικά ως αιρετός δεν πρόκειται να συμμετέχω σε συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για συμπληρώσεις ωραρίου πριν συνεδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων και τα σχολεία ορίσουν τα κενά – πλεονάσματα ανά ειδικότητα.

Προτείνω οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν σχολεία, αλλά με την επιφύλαξη ότι μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωση τους αν ανακοινωθούν τα κενά σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα υποστηρίξω το δικαίωμα όσων δεν έκαναν δήλωση επειδή δεν ενημερώθηκαν ή επειδή νόμιζαν ότι δεν πλεονάζουν, ή επειδή περίμεναν να ανακοινωθούν τα κενά σύμφωνα με το ΠΔ 50/96. Αλλά λόγω του ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ την απόφαση του ΠΥΣΔΕ ή του προσωρινού Διευθυντή, καλό είναι να ενημερωθούν όλοι ώστε να κάνουν αίτηση.

Είναι προφανές ότι όσοι κάνουν δήλωση συμπλήρωσης σε άλλο σχολείο αλλά δεν πλεονάζουν σύμφωνα με τις αναθέσεις του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου τους, δεν θα πρέπει να μετακινηθούν και η αίτηση τους δεν πρέπει να εξετασθεί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσει το ΠΥΣΔΕ αλλά…..

Ποιος διευθυντής ΔΔΕ; Και ποιο ΠΥΣΔΕ;

Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία κρίσης για διευθυντές εκπαίδευσης που ήταν σε εξέλιξη «πάγωσε» και θα οριστούν νέοι, προσωρινοί διευθυντές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις με νέο νόμο . Επίσης καταργούνται τα μη αιρετά μέλη των ΠΥΣΔΕ και θα οριστούν νέα, με απόφαση των περιφερειακών διευθυντών.

Είναι ενδιαφέρον ότι το Υπουργείο ανέθεσε στους διευθυντές εκπαίδευσης και στα μέλη του ΠΥΣΔΕ τα καθήκοντα της ανεφάρμοστης και απαράδεκτης εγκυκλίου για ολοκλήρωση των λειτουργικών τοποθετήσεων το 15Αύγουστο, λίγο πριν αντικατασταθούν…..

Είναι ενδεικτικό προθέσεων ότι η κρίση για τους «προσωρινούς» διευθυντές εκπαίδευσης δεν θα γίνει ούτε με μετρήσιμα στοιχεία και μόρια, ούτε με συνέντευξη, ούτε με πίνακα, ούτε ….. Φυσικά δεν θα υπάρχουν και αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου, όχι μόνο για τους προσωρινούς, αλλά σύμφωνα με τις δηλώσεις της Κυβέρνησης, ούτε για τους «κανονικούς» διευθυντές με το νέο νόμο. Αν το τολμήσουν και το καταφέρουν, θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα υπάρχουν αιρετοί στη διαδικασία κρίσης μετά τη χούντα. Νέοι καιροί… «νέα» ήθη;

Όλα τα 'χαμε ο κορονοϊός μας έλειπε…..

Η αύξηση κρουσμάτων δημιουργεί νέα προβλήματα και περιπλέκει και την έναρξη των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να κινδυνεύσει η ζωή και η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και θα ανταποκριθούμε στο παιδαγωγικό καθήκον μας, όπως κάναμε πάντα και όπως περιμένει η κοινωνία να ξανακάνουμε. Όποιοι θελήσουν να δοκιμάσουν και πάλι σενάρια με ζωντανές μεταδώσεις στις τάξεις κλπ ξέρουν την απάντηση … Ωστόσο οι κίνδυνοι επιδείνωσης της μισθολογικής και εργασιακής μας κατάστασης ευρύτερα οι επιπτώσεις της πανδημίας ή με ευκαιρία την πανδημία, δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού

Στη διάθεση όλων των συναδέλφων

Κατσούρας Σταύρος 6976654501

Τσιτούμη Διαλεχτή 6979348163

Τσιρέπας Παντελής 6974160740